Skip to main content

Planiranje putovanja avionom iz Beograda ne uključuje samo pakovanje kofera i rezervaciju leta, već i detaljno razumevanje carinskih propisa koji mogu značajno uticati na vaše putovanje. Sa aerodroma Nikola Tesla, jednog od najprometnijih u regionu, putnici se svakodnevno upućuju na različite globalne destinacije. Upravo zbog toga, od suštinskog je značaja da budete upoznati sa carinskim regulativama koje važe na ovom aerodromu.

Pitanja poput „Koje stvari smem da ponesem sa sobom?“, „Koje su vrednosne granice za predmete koje unosim u zemlju?“ i „Šta se dešava ako prekoračim dozvoljenu količinu ili vrednost predmeta?“ su česta i od ključnog značaja za svakog putnika. U ovom tekstu, osvetlićemo neke od ključnih aspekata carinskih propisa koji se primenjuju na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, kako bi vaše putovanje proteklo glatko i bez neželjenih iznenađenja.

Treba imati na umu da carinska regulativa nije samo puka birokratija; ona igra ključnu ulogu u bezbednosti, ekonomiji i pravnom poretku zemlje. Kao putnik, odgovorni ste za poštovanje ovih propisa, što podrazumeva dobro informisanje o aktuelnim pravilima i ograničenjima.

Dodatno, u tekstu ćemo se osvrnuti i na praktične savete za parkiranje vašeg vozila na aerodromu. Naš parking, smešten u neposrednoj blizini terminala aerodroma Nikola Tesla, pruža vam jednostavnost i sigurnost, omogućavajući vam da putujete bez brige o vašem vozilu.

Budite spremni za vaš sledeći let sa svim potrebnim informacijama o carinskim propisima i savetima za parkiranje.

 1. Vrednost dozvoljenih predmeta:Kada govorimo o carinskim propisima, jedan od ključnih aspekata je definisanje vrednosne granice do koje putnici mogu uneti predmete bez potrebe za carinjenjem. Ova vrednosna granica je od suštinskog značaja jer određuje koje predmete i u kojoj vrednosti putnici mogu unositi u zemlju bez dodatnih carinskih dažbina.Ova granica nije statična i može se menjati u skladu sa aktuelnim ekonomskim uslovima i carinskom politikom. Vrednost koja je trenutno postavljena kao granica za oslobođenje od carine zavisi od vrste predmeta, kao i od toga da li je putnik dolazio avionom ili nekim drugim prevoznim sredstvom.

  Na primer, za putnike koji dolaze avionom, granica može biti viša u poređenju sa putnicima koji dolaze kopnenim putem. Takođe, postoje različite vrednosne granice za odrasle i za decu, kao i posebne odredbe za predmete poput alkohola, duvana, tehničkih uređaja i slično.

  Važno je napomenuti da se carinska vrednosna granica ne odnosi samo na nove predmete kupljene u inostranstvu, već i na lične predmete visoke vrednosti koje putnik nosi sa sobom. Stoga je preporučljivo da putnici imaju dokaze o vrednosti tih predmeta, kao što su računi ili procene, u slučaju da budu zahtevani od strane carinskih službenika.

  Za najtačnije i ažurirane informacije o vrednosnoj granici i carinskim propisima, najbolje je direktno posetiti zvanični sajt Uprave carina Republike Srbije. Na sajtu se redovno objavljuju najnovije informacije, kao i detaljni vodiči i objašnjenja o tome kako se primenjuju carinske regulative.

 2. Predmeti lične upotrebe:Kada je reč o carinjenju na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, važno je razumeti pravila koja se odnose na predmete lične upotrebe. Generalno, uobičajeni predmeti lične upotrebe su oslobođeni carine. Ovo znači da putnici mogu uneti u zemlju lične stvari poput odeće, obuće, higijenskih proizvoda i slično, bez potrebe da plate carinu.Međutim, postoje dva bitna faktora na koja treba obratiti pažnju:
  1. Količina: Količina predmeta lične upotrebe koju putnik nosi može uticati na to da li će predmeti biti podvrgnuti carinjenju. Na primer, nošenje većeg broja identičnih ili sličnih predmeta može ukazivati na to da se radi o robi namenjenoj za prodaju, a ne za ličnu upotrebu.
  2. Vrednost: Iako su predmeti lične upotrebe generalno oslobođeni carine, njihova ukupna vrednost ne bi trebalo da premašuje određenu granicu. Ako vrednost predmeta premašuje ovu granicu, oni mogu podleći carinjenju.

  Važno je napomenuti da su ova pravila podložna promenama i različita tumačenja od strane carinskih službenika. Zato je preporučljivo da se putnici informišu o najnovijim carinskim propisima pre putovanja.

  Dodatno, u slučaju da putujete sa skupocenim predmetima poput nakita, umetničkih dela ili tehničkih uređaja visoke vrednosti, možda će biti potrebno da ih posebno prijavite i dokažete njihovu vrednost.

  Za precizne informacije o carinskim propisima koji se odnose na predmete lične upotrebe, kao i najnovije smernice i ograničenja, najbolje je posetiti zvanični sajt Uprave carina Republike Srbije.

 3. Alkohol i duvanski proizvodi: Postoje ograničenja na količine alkohola i duvana koje se mogu uneti bez carinjenja. Prekoračenje ovih količina podleže carini.
 4. Tehnički uređaji i elektronika: Za unos većih tehničkih uređaja i skupocenih elektronskih predmeta mogu postojati posebna pravila.
 5. Novac: Postoje pravila o unosu većih svota novca, bilo u gotovini ili ekvivalentu. Preko određenog iznosa, novac mora biti prijavljen carinskim vlastima.
 6. Specifični predmeti:U okviru carinskih propisa na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, postoje posebna pravila koja se odnose na specifične kategorije predmeta. Ovi predmeti mogu uključivati umetnička dela, antikvitete, lekove, i druge slične stvari. Evo nekoliko bitnih aspekata koje treba uzeti u obzir:
  1. Umetnička dela i antikviteti: Umetnička dela i antikviteti mogu imati kulturnu, istorijsku i materijalnu vrednost, te se stoga mogu smatrati posebnom kategorijom predmeta. Uvoz i izvoz ovih predmeta često podleže strožijim pravilima, uključujući potrebu za posebnim dozvolama ili potvrđivanjem autentičnosti i porekla. Takođe, mogu postojati ograničenja u vezi sa starošću i vrednošću predmeta.
  2. Lekovi: Za unos lekova preko granice često su potrebni odgovarajući medicinski recepti ili potvrde. Postoje ograničenja u vezi sa količinom lekova koju pojedinac može poneti, naročito kada je reč o lekovima koji sadrže kontrolisane supstance. U tom slučaju, potrebno je posedovati odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.
  3. Zabranjeni predmeti: Neke kategorije predmeta mogu biti potpuno zabranjene za unos ili iznos iz zemlje. Ovo može uključivati određene vrste oružja, opojne droge, i slično.

  Putnici koji planiraju da prenose ove specifične predmete trebaju biti posebno oprezni i dobro upoznati sa važećim carinskim propisima. Pogrešno deklarisanje ili pokušaj unošenja zabranjenih predmeta može dovesti do ozbiljnih pravnih posledica.

  Za detaljne informacije o pravilima koja se odnose na specifične predmete, najbolje je konsultovati zvanični sajt Uprave carina Republike Srbije, kao i potražiti savet od carinskih službenika ili pravnih stručnjaka.

Koje stvari podležu carini na aerodromu Beograd - Evo šta treba da znate u 2024. godini

Treba napomenuti da je nedavno uveden novi način carinske kontrole na beogradskom aerodromu, koji obuhvata sistem crvenog i zelenog kontrolnog prolaza. Ovaj sistem omogućava brži protok putnika, dok istovremeno obezbeđuje efikasniju kontrolu.

Kada planirate putovanje, ne zaboravite da razmislite i o parkingu na aerodromu. Naš parking, koji se nalazi najbliže terminalu aerodroma Nikola Tesla, pruža vam mogućnost da bezbrižno ostavite svoje vozilo. Parking je udaljen samo nekoliko minuta hoda od terminala i nudi sigurnost i povoljne uslove za sve putnike.

Za detaljnije informacije o carinskim propisima, preporučuje se da posetite zvanični sajt Uprave carina Republike Srbije, gde se nalaze najnoviji podaci i propisi koji se odnose na carinjenje na aerodromu Beograd.